Tietosuojakäytäntö

Stragenin tietosuojakäytäntö

STRAGEN on sitoutunut varmistamaan henkilötietojesi suojan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Henkilötiedot ovat jotakuta tunnistettavissa olevaa henkilöä koskevia tietoja. Henkilötietoja ovat muun muassa tiedot, jotka voidaan liittää sinuun, kuten (mutta ei näihin rajoittuen) nimesi, kotiosoitteesi, henkilökohtainen puhelinnumerosi ja henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi. Varmistamme useiden varotoimien avulla, että meille antamasi tiedot säilyvät turvassa, suojattuina ja yksityisinä. Emme myy tai luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi. Yksityisyytesi suojaaminen on STRAGENille tärkeää. Tämä internetissä julkaistu tietosuojakäytäntö (“Käytäntö”) määrittelee, miten keräämme, käytämme ja luovutamme henkilötietoja, joita annat meille tämän Verkkosivuston käytön yhteydessä (“Sivusto”). Avaamalla tämän Sivuston sitoudut alla oleviin ehtoihin. Lue tämä Käytäntö huolellisesti.

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
STRAGEN noudattaa tätä Käytäntöä ja sovellettavia tietosuojalakeja. Jos haluat päivittää henkilötietojasi tai muuttaa toiveitasi markkinoinnin osalta; tai haluat saada lisää tietoa STRAGENin tietojenkäsittelykäytännöistä; tai haluat antaa palautetta tai tehdä valituksen, ota yhteyttä:
Stragen Finland Oy
Regus Graniittitalo
Jaakonkatu 3B, 7. kerros
00100 Helsinki
info@stragen.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Sivuston kautta toteutettava asiakassuhteen ylläpito sekä muu yhteydenpito asiakkaisiin. Rekisterinpitäjän oikeusperuste tälle käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Sivuston kautta toteutetaan myös kohdennettua markkinointia asiakkaille. Oikeusperuste markkinointia varten suoritettavalle henkilötietojen käsittelylle voi olla suostumus tai oikeutettu etu. Lue oikeutesi suoramarkkinoinnin kieltämistä koskien alla kohdassa 11. 3. Tietojen kerääminen. Henkilötietoja voidaan kerätä tällä Sivustolla kahdella tavalla: (i) evästeiden kautta kerättävät tiedot, joita kerätään tämän Sivuston käytön yhteydessä; ja (ii) muut henkilötiedot, jotka sinä annat vapaaehtoisesti joko ottamalla yhteyttä STRAGENiin tai STRAGENin pyynnöstä.

(a) Evästetiedot
Monille muillekin verkkosivustoille tyypillisellä tavalla tämä Sivusto kerää automaattisesti tiettyjä tietoja käyttäjistä, kuten Sivustolla käymisen päivämäärä ja aika, heidän käyttämänsä selaimen tyyppi sekä heidän tietokoneensa IP-osoite. Näitä tällaisia tietoja käytetään järjestelmän hallinnointiin, ja niiden avulla kehitetään Sivustoa. Pystymme esimerkiksi määrittämään, kuinka usein tällä Sivustolla käydään, mutta meillä ei ole kävijöistä tarkkaa tietoa. Tämä Sivusto käyttää evästeitä Sivuston käyttösi parantamiseksi. Evästeet tarjoavat saumattoman navigoinnin tai mahdollistavat sen, että Sivusto tunnistaa sinut aikaisemmaksi käyttäjäksi. Voit selaimesi asetusten avulla kieltää evästeiden käytön ja käyttää tästä huolimatta Sivustoa, mutta tiettyjen Sivuston osien käyttö saattaa heikentyä.

(b) Antamasi muut henkilötiedot
Henkilötiedot saadaan sinulta mm. Sivuston lomakkeen kautta lähettämistäsi viesteistä tai sähköpostitse. Vaikka sinulta ei vaadita Sivustoon pääsemiseksi rekisteröintiä, sinulta voidaan pyytää henkilötietoja, kun vierailet tietyissä Sivustomme osioissa. Tietyt Sivustomme osiot voivat olla rajoitetut tiettyjen henkilöiden käyttöön, kuten terveydenhuollon ammattilaisille, ja täten voimme vaatia heiltä rekisteröitymistä näille osioille pääsyn yhteydessä, jolloin he joutuvat antamaan meille tiettyjä tietoja. Lisäksi henkilötietojasi saatetaan kerätä, kun pyydät tällä Sivustolla tarjottavia tietoja tai palveluita. STRAGEN käyttää antamiasi tietoja vastatakseen pyyntöösi ja muutoin lain sallimissa rajoissa. STRAGEN jakaa henkilötietoja erilaisille ulkopuolisille yhtiöille tai agenteille, jotka huolehtivat teknisestä ylläpidosta tai toimivat puolestamme liiketoimintojen toteuttamisessa, kuten asiakaspalvelun tarjoaminen, tuotteitamme, palveluitamme ja tarjouksia koskevien markkinointiviestien lähettäminen. Voimme antaa henkilötietoja myös STRAGENin tytär- ja osakkuusyhtiöille. Kaikilta näiltä yhtiöiltä ja agenteilta edellytetään tämän Käytännön sekä sovellettavan tietosuojalainsäädännön noudattamista. Tämä taataan STRAGENin ja ulkopuolisten yhtiöiden välillä olevien sopimusten avulla.
Voimme luovuttaa henkilötietoja myös seuraaviin tarkoituksiin: (i) Sivuston, johon tiedot liittyvät, liiketoiminnan myynnin tai siirron yhteydessä; (ii) laillisten viranomaisten tekemiin asianmukaisiin pyyntöihin vastaamiseksi sekä sovellettavien lakien, tuomioistuinmääräysten tai hallinnollisten määräysten tätä edellyttäessä; tai (iii) tarvittaessa yhtiön tarkastuksiin tai valituksen tai turvallisuusuhkan tutkimiseksi tai tällaiseen vastaamiseksi.
Tältä Sivustolta voi olla linkkejä muille verkkosivustoille; ota huomioon, että tätä Käytäntöä sovelletaan ainoastaan tähän Sivustoon, eikä muiden yhtiöiden tai organisaatioiden verkkosivustoihin, joihin tältä Sivustolta voi olla linkki. Sinun on tarkistettava linkitetyiltä sivustoilta kyseisiä sivustoja koskeva tietosuojakäytäntö ja/tai tarvittaessa tiedusteltava tietosuojakäytännöstä kyseisten linkitettyjen sivustojen operaattorilta. Nämä linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille tarjotaan kävijöiden palvelemiseksi, ja ne on tarkoitettu ainoastaan informaatiotarkoituksiin. STRAGEN ei ole vastuussa näistä linkitetyistä verkkosivustoista eikä ota niihin kantaa.

4. Henkilötietojen käyttö.
Henkilötietojasi ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita varten ne kerättiin, ellet anna suostumustasi eri käyttöön tai ellei laki tätä edellytä. Lähetämme toisinaan tarjouksia valikoiduille asiakasryhmille. Voimme käyttää tämän toteuttamisessa kolmansia osapuolia, jotka toimivat STRAGENin puolesta. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kertoa meille, jos et halua saada tällaisia myynninedistämistarjouksia tai tiedotteita. Voimme esimerkiksi tarjota asiakkaille valintaruudun kolmannen osapuolen lähettämien tietojen vastaanottamista varten, ja ilmoitamme selkeästi, että täyttämällä valintaruudun, lähetät tietosi kolmannelle osapuolelle. Voit päättää olla vastaanottamatta meiltä mainos- tai tiedotusmateriaalia noudattamalla niitä ohjeita, jotka on mainittu tai esitetty jokaisessa sinulle lähettämässämme ohjelmassa tämän valinnan poistamiseksi.

5. Luovuttamisen rajoitukset.
Henkilötietojasi ei luovuteta mihinkään muihin tarkoituksiin kuin niihin erityisiin tarkoituksiin, jotka on yksilöity tietojen keräämisen hetkellä, ellet anna suostumusta erilaiseen luovutustarkoitukseen tai ellei laki tätä edellytä.

6. Suostumus.
Milloin käsittelyperusteenamme on suostumus, henkilötietojesi kerääminen, käyttö ja luovutus edellyttää, että sinä tiedät asiasta ja olet antanut tähän suostumuksen. Voit peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen, käyttöön tai luovutukseen milloin tahansa, laillisten ja sopimusperusteisten rajoitusten mukaisesti ilmoittamalla tästä kohtuullisessa ajassa etukäteen sähköpostitse osoitteeseen info@stragen.fi. Antamalla Sivustollamme henkilötietojasi suostut henkilötietojesi keräämiseen, käyttöön ja luovutukseen tämän Käytännön ehtojen mukaisesti.

7. Henkilötietojen varastoiminen.
STRAGEN (tai sen puolesta toimiva kolmas osapuoli) varastoi tietojasi Sveitsissä sijaitsevalla palvelimella, tarpeen mukaan. Tietosuoja-asetuksen artiklan 45 mukainen komission tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös (26.7.2000 päivätty Komission päätös 2000/518/EC) mahdollistaa tietojen siirron Sveitsiin. Pääset tutustumaan Komission päätökseen osoitteessa: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

8. Suojaus- ja turvallisuusmenetelmät.
STRAGEN käyttää kohtuullisia ja asianmukaisia menetelmiä henkilötietojesi turvallisuuden suojaamiseksi. Tarkistamme turvallisuuskäytäntöjämme säännöllisesti, ja käytämme rutiininomaisesti nykyteknologiaa sen varmistamiseksi, että henkilötietojesi luottamuksellisuus ja yksityisyys eivät vaarannu. Lasten yksityisyyden suoja, erityisesti internetissä, on STRAGENille äärimmäisen tärkeää. Emme tietoisesti kerää tai pyydä lasten henkilötietoja emmekä anna heidän rekisteröityä käyttäjiksi tai pyytää tietoja Verkkosivustoltamme tai apua tarjoavien tiedotuslinjojemme kautta.

9. Säilyttäminen ja hävittäminen.
STRAGENin keräämiä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin tämä on tarpeen yksittäisen yhteydenoton hoitamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi, muuten yksilöityjen tarpeiden toteuttamiseksi tai lain vaatimusten mukaisesti. Tällaisen ajanjakson päätyttyä henkilötietosi tuhotaan STRAGENin määrittämällä sovellettavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

10. Oikeus peruuttaa tilaus, valitukset ja tiedustelut.
Mikäli tahdot peruuttaa tilauksen, tehdä valituksen, tai tiedustella henkilötietojesi käsittelystä ota yhteyttä yllä kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

11. Sinun oikeudet.
Jos toimitat henkilötietojasi, sinulla on oikeus pyytää ja muokata niitä. Tiettyjä laissa säädettyjä poikkeuksia ja rajoituksia noudattaen sinulle annetaan pääsy henkilötietoihisi kohtuullisessa ajassa, ja sinulla on oikeus tarkastaa tietojen oikeellisuus ja täydellisyys sekä muuttaa niitä tarvittaessa. Poikkeukset voivat sisältää mutta eivät rajoitu näihin, tiedot, joiden antaminen on kohtuuttoman kallista, tiedot, jotka sisältävät viittauksia muihin henkilöihin, tiedot, joita ei voi luovuttaa laillisista, turvallisuuteen liittyvistä tai kaupallisista teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvistä syistä sekä tiedot, joita koskee asianajajan vaitiolovelvollisuus tai oikeudenkäynnin salassapitovelvoite. STRAGEN ilmoittaa henkilötietoihin pääsyn kieltämisen syyt pyydettäessä.
Voit käyttää näitä oikeuksia: • oikeus pyytää pääsy sinua koskeviin tietoihin; • oikeus pyytää sinua koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista; • oikeus pyytää sinua itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista; • oikeus vastustaa sinua itseään koskevien tietojen käsittelyä; • oikeus siirtää sinua itseään koskevat tiedot järjestelmästä toiseen; • oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa; • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Näiden lisäksi sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää STRAGENia lopettamaan henkilötietojesi käsittely sähköistä suoramarkkinointia varten. Mikäli tahdot käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen info@stragen.fi.

12. Muutokset.
STRAGEN voi muuttaa näitä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta tämän Sivuston muutosten sekä teknologian ja lainsäädännön muuttumisen vuoksi. STRAGENin henkilötietojen keräämiseen, käyttöön ja luovuttamiseen sovelletaan sitä versiota näistä ehdoista, joka on kyseisellä hetkellä voimassa. Uudet versiot julkaistaan tällä Sivustolla. Jatkaessasi Sivuston käyttöä julkaistujen muutosten jälkeen sinun katsotaan suostuvan muutoksiin.