Gynekologisille syöpäpotilaille oma yhdistys – Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry

5/3/2022HPVTeksti: Vieraileva kirjoittaja

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry- Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf (myöhemmin GySy) on valtakunnallinen potilasjärjestö, joka toimii gynekologiseen syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä valtakunnallisena edunvalvontajärjestönä.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää gynekologisten syöpäpotilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämänlaadun parantamista ja kuntoutumisen kehittämistä. Välitämme luotettavaa tietoa gynekologisista syövistä, niiden ehkäisystä ja varhaistoteamisesta. Toimintamme on suunnattu kaikille gynekologiseen syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Yhdistys toimii gynekologiseen syöpään sairastuneiden vertaistukiyhteisönä.

Gynekologisiin syöpiin liittyy paljon erityispiirteitä. Moni kaipaa tietoa siitä, miten syöpä ja syöpähoidot vaikuttavat jokapäiväiseen elämään; mitä odottaa tulevalta ja uskaltaako sitä ylipäätään odottaa. Erityisen arvokasta on toiselta samaan syöpään sairastuneelta saatu tuki. Intiimeistä asioista on helpompi puhua vertaisen kanssa.

Gynekologisen syövän pitkittyminen tai kroonistuminen tuo erityisiä haasteita potilaan arkeen. Mieleen nousee kysymyksiä omasta jaksamisesta ja elämänlaadusta syöpähoitojen pitkittyessä. Nämä potilaat kaipasivat keskustelukanavaa, jossa jakaa kokemuksia elämästä parantumattoman syövän kanssa. Tähän tarpeeseen vastatakseen GySy perusti ensimmäisenä vertaistukiverkostona GySy-kroonikot -ryhmän, joka on suunnattu kroonista ja/tai uusiutunutta gynekologista syöpää sairastaville potilaille. Tämän jälkeen on perustettu kolme muuta vertaisverkostoa: GySy lapsettomien verkosto, GySy nuorten aikuisten verkosto ja GySy svenska gruppen.

Gynekologiseen syöpään sairastuneelle tieto lapsettomuudesta tulee usein samaan aikaan raskaiden syöpähoitojen kanssa. Tilanne järkyttää ja siihen liittyy paljon vaikeita tunteita. Hedelmällisyyden säästävistä hoitovaihtoehdoista ei aina puhuta etukäteen nuorten aikuisten syöpäpotilaiden kanssa. Näiden kokemusten jakamiseksi perustettiin GySy lapsettomien verkostoGySy svenska gruppen on nimensä mukaisesti suunnattu ruotsinkielisille gynekologiseen syöpään sairastuneille. GySy nuorten aikuisten verkosto puolestaan on suunnattu alle 40-vuotiaille gynekologiseen syöpään sairastuneille.

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:n alaisuudessa toimii siis tällä hetkellä neljä erilaista vertaistukiverkostoa:
GySy-kroonikot
GySy lapsettomien verkosto
GySy svenska gruppen
GySy nuorten aikuisten verkosto

Jäseniksi hyväksytään vain gynekologista syöpää sairastavat tai sairastaneet henkilöt, jotka vastaavat liittymisen yhteydessä esitettyihin kysymyksiin.

GySy järjestää myös vertaistukiryhmiä Teams-etäyhteyden välityksellä. Ryhmät Uusi ryhmä vastikään (1-2 vuotta sitten) sairastuneille aloittaa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Ryhmät kokoontuvat viisi kertaa. Osallistujamäärä on rajattu ja henkilöt ryhmään valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Seuraamalla viestintäämme saat tiedon uusista vertaistukiryhmistä.

Liittymällä yhdistyksen jäseneksi voit tukea työtä gynekologisten syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Jäseneksi liittyminen onnistuu osoitteessa https://gysy.fi/liity-jaseneksi/. Voit myös tukea toimintaamme lahjoituksilla.

Yhdistyksen kotisivulta löytyy lisätietoa gynekologisista syövistä, vertaistuesta ja elämästä syövän kanssa. Lue lisää sivuiltamme: https://gysy.fi/
Jos sinulle herää kysyttävää, voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse info@gysy.fi tai puhelimitse 050 590 1927.

Lue lisää

Apteekin itsehoitovalmiste tuplaa mahdollisuuden parantua HPV-viruksesta

Lue lisää

Kohdunkaulan syövän seulontoihin kannattaa osallistua – Papa-kokeen ja HPV-testin avulla syöpä voidaan ehkäistä!

Lue lisää

Uusi kumppani saa pään pyörälle – myös alapää joutuu koetukselle uuden bakteerikannan myötä

Lue lisää

Vaihdevuosioireiden hoitaminen on panostus elämänlaatuun

Lue lisää